I LisT
JANA do XXI w.

 

 

Bóg

Łaski

Nieznany Bóg

czyli

kopernikański przewrót

religii

 

Nic tak nie budzi oburzenia człowieka jak jawna. Niesprawiedliwość… Z kolei ze wszystkich możliwych rodzajów niesprawiedliwości nic bardziej nie budzi tak naszego naturalnego a żarliwego sprzeciwu niż predestynacja Łaska Wolny wybór Boga swych zbawionych jak odrzucenia z góry. Potępionych.   - Idea, że nic od nas nie zależy/na nic nie mamy wpływu. Obezwładnia… Nie tylko uderza w wolność człowieka/odbiera mu największy skarb, ale też go poniża/drażni, budzi. Wściekłość. Posłuchaj: niby z jakiej racji mam wiecznie cierpieć za winy, których nie. Popełniłem? (Rz. 9,19)

    I właśnie z tej niewiary/nienawiści, buntu człowieka wobec Boga zrodziła się. Religia. Dobro za dobro/zło za zło. Idea, że Bóg może/ma prawo jedynie wyznaczyć nam pewne warunki zabawienia jak potępienia – Prawo(Rdz 2,9),  a już od nas zależy, co sobie zrobimy. Zasłużymy. Bóg jest tu niewolnikiem człowieka! Na co się sami skarzemy, wolni/niezawiśli a suwerenni. Wybierzemy.

   Chrześcijaństwo odrzuca. Predestynację… Ideą wolności człowieka walczy z Bogiem. Wolnością!Boga, co sam zadecydował o zbawieniu jak potępieniu świata/przed stworzeniem. Świata. - Religia jest podstawowym prawem. Człowieka…  Daje każdemu możliwość zbawienia/życia wiecznego, masom pracującym wytrych do. Raju.

 

Teolodzy/logicy, guru/kaznodzieje świata jednym głosem powtarzają: Bóg nie może sobie. Przeczyć… Słusznie! Otwórz Biblię. Nowy Testament przeczy Staremu/Stary. Nowemu.  - Nie wierzysz? Czytaj sam: jak w pierwszym Bóg każe Oko za oko!, tak Nadstawiaj policzek! Drugim… Mało tego. Jak w drugim Jedyny każe kochać wrogów, tak nienawidzić/masowo mordować ich. Pierwszym. Summa summarum: jak w Starym Testamencie głosi/obiecuje królestwo ziemskie, tak w Nowym - ten sam Bóg! -  odwrotne. Niebieskie.

   Mało tego, sam Chrystus sobie. Przeczy… Oto sam łamie/odwołuje Prawo,  a uczy, że jest ważne/trzeba je całe, co do joty przestrzegać. Każe nadstawiać drugi policzek, ale sam tego nie. Czyni! Hipokryta?

Jak to rozwiązać?

 

   To trzeba na samym wstępie rozdzielić. Jeśli się chce w ogóle zrozumieć ewangelię. Chrystusa… Są dwie wiary w Boga. Od Boga i od człowieka. Jak pierwszą Bóg wybiera sobie z góry zbawionych/rodzi potomstwo, tak drugą  ludzie wybierają/rodzą sobie Boga. Ojca Religia - Celnie tę prawdę oddaje mądrość Wschodu/oświecona. „Bogowie rządzą światem. Bogami rządzą ofiary, a ofiarami. Człowiek”…  Rozumiesz? Religią człowiek ubezwłasnowolnia Wszechmocnego. Swego!Stwórcę. Własną wiarą/ofiarą człowiek rządzi. Bogiem.

     Mamy więc lud Zasługi i Łaski; synów Buntu i synów Posłuszeństwa woli. Boga… R e l i g i a, doszło? Chrześcijaństwo: czyli jak zbawienie ludzkie odrzuca zbawienie boskie. Totalitaryzm. „Wybranie nie zależy od tego, kto go chce lub o nie się ubiega, ale od Boga, który wyświadcza łaskę”. Odwrotnie. - Ludzkość nie chce/potrafi zrozumieć fundamentalnej prawdy o. Bogu… Bóg nie jest. Człowiekiem. Przeciwnie - jest Nie-ludzki. Stąd nic tak nie łamie ludzkich praw jak ewangelia. Zbawiciel. Posłuchaj: „Czemu więc Bóg czyni jeszcze wyrzuty?” Potępia?! Albowiem ludzka pycha imieniem Wolność odrzuca Boga/Dyktatora. Króla/królów, co wszystkim rządzi/każdemu rozkazuje, wszystko od A do Z kontroluje Kim jest Gardzi ludzkość Bogiem-Jedynym!możliwym/Absolutem, co wie o każdym wszystko(zanim się narodził), gdyż stworzył wszystko na początku zgodnie z obejmującym każdy żywy jak martwy detal. Zamiarem.

    W końcu przecież już nasz naturalny rozum uczy, że jak zegarmistrz nie może zbudować wolnego, co chodzi jak chce zegara, tak Stwórca/Suweren niezależnego od siebie, co robi co chce. Stworzenia… Czy naprawdę wierzysz w ten idiotyzm człowieka, iż Bóg/Wszechmogący nie ma na nic wpływu? Jak nie ma wszak wpływu na ziemię/ludzką historię, tak nie ma wpływu na niebo, gdyż jednym jak drugim rządzi wolny. Człowiek. - Idźmy dalej. Czy Bóg/Wszechmogący tak Wszechwiedzący może stworzyć stworzenie, co jest. Wolne?.. Słyszysz? Samo potępia/samo się zbawia, wszak robi, co chce wbrew jego wiedzy jak dobrej/woli, gdyż jest od niego. W o l n e?

Kamień!którego nie może. Udźwignąć?

 

   Otwórz ewangelię. „Jesteśmy Boga. Niewolnikami”… Religia to Prawo/Stary Testament. Nikt tak nie łamie podstawowych praw człowieka, gwałci natury ludzkości jak Bóg/Suwerenny.Dar. Dzieci Prawa – Tory/Nomos, Szari, Dharmy -  warunków samo-zbawienia się człowieka/religii, to dzieci wolności. Buntu.  „Jeśli bowiem usprawiedliwienie dokonuje się przez Prawo, to Chrystus umarł na. Darmo” Religię!  – Stary Testament/chrześcijaństwo jest wiarą łaski czy przeciwnie. Zasługi?.. Oczywiście, że Prawa/sprawiedliwej zapłaty – dobro za dobro/zło za zło, wszak jak wpierw daje każdemu wolny wybór Boga/zasługi, tak następnie od chrztu przez Dekalog po ostatnie namaszczenie wyznacza światu cenę samo.Odkupienia. Zrobisz to a to/dziewięć piątków odprawisz jak trzeba… będziesz dziś w. Niebie. Albowiem Prawo to Religia/Anty-Łaska. Prawo Zasługi/ coś za coś człowieka, co wolę/wiarę i czyny człowieka stawia ponad Boga. Widzisz? Bóg jest tu biedny/bierny, człowiek wszechmocny. Aktywny 

 

    Świat czeka na swój kopernikański. Przewrót… Nie religia, ludzka praca/ofiary, lecz boży dar. Krzyż Trud Nie wierzymy, bo kochamy/chcemy, ale wiarę w Boga od Boga/Miłości dopiero dostajemy, gdyż nie ziemia/człowiek jest w centrum wszechświata, lecz przeciwnie/o d w r o t n i e. Bóg.  – Dość tego! Skończyła się era Religii/służba Boga. Człowiekowi… Skończył się czas Boga Absurdalnego/martwego jak Zbawiciela/krucyfiksu - Ukrzyżowanego, nic nie wiedzącego ni mogącego.Wszechmocnego. Skończył się czas krzyża ziemskiego/kamiennego, którego zbawienie/zbawionych wyznaczał zły człowiek, nie dobry. Bóg. Wszak gdyby Pismo było pisane dzisiaj, to by w nim było: „Jesteśmy Boga programami. Robotami”. Bezmyślnymi!bezwolnymi stworzeniami. Kukłami. Albowiem skoro tylko Bóg jest Absolutną Wolnością, to wolny człowiek przeczy jego. Naturze.

Sam!czyni się. Bogiem

Otwórz Torę:

Tylko ja jestem Bogiem

Nie   ma

Innego

 

A zatem

Wierzysz w Boga ewangelii – Chrystusa?

Czy Mojżesza/chrześcijaństwa? Religii?

Boga Ziemi czy Nieba/Starego czy Nowego. Testamentu?

Boga daru czy przeciwnie. Prawa?

Ludzkiej. Zasługi?

Albowiem taka jest dobra nowina

Dla świata:

Skończyła się

Religia

Ziemi

Powszechna

Wiara ziemian w Anty-Boga

Boga Ziemi

Diabła

 

Albowiem skoro mamy dwóch królów/Bogów ziemi i nieba, to mamy dwa królestwa: ziemskie i niebieskie. Rozwiń Stary Testament. Mojżesz naucza nas o ziemskim/tu i teraz, podczas gdy Chrystus przeszłym – niebie. Obiecanym. – Doszło? Oto czemu wszelkie nauki Zesłańca Boga Nieba na ziemię -  do naszego piekła/świata,  rozpoczynają się od słów: „Królestwo nieba jest jak…”Odwrotne… Powiedziano wam: ziemia/chrześcijaństwo, kościół. Powszechny… A ja wam powiadam/wskazuję. Niebo

Wszystko!Odwrotnie. 

*

 

Wyrazem tej palącej a dotyczącej nas wszystkich kwestii jest książka  I List Jana do XXI wieku.  Ta prawie 300  stronicowa pozycja składa się wers po wersie z komentarzy do I Listu Jana, obok Apokalipsy jednego z najbardziej tajemniczych/fascynujących pism Nowego Testamentu, i możesz ją otrzymać. Darmo. W niej znajdziesz rozwiązanie wielkiej zagadki historii Europy i zarazem świata. Mianowicie dlaczego pierwotne chrześcijaństwo łaski/Pawła stało się chrześcijaństwem Prawa/anty-łaski. Piotra.

     Spróbuj. Może w tym czasie zwycięstwa światłości nad ciemnością czeka cię twój prawdziwy bożonarodzeniowy. Prezent… Albowiem jak dotąd w imię Boga była głoszona światu religia/szeroka droga zbawienia każdego – ludzkiej/kapłanów jak wiernych zasługi, tak odtąd będzie głoszona ludziom wąska droga ewangelii Chrystusa. Boga

Daru.

 

 

Kolejne

Kroki:

1.      Przesyłasz nam(j.george@nieboaziemia.pl) swój adres z kodem

2.      Czekasz

3.      Jeśli po trzech tygodniach nie otrzymasz książki, ponawiasz. Zamówienie

Albowiem przesyłkę jak samą książkę

masz też. Darmo

*

 

Jeśli zaciekawił cię ten temat i – oczekując Książki – chciałbyś już wiedzieć więcej, to proponujemy ci lekturę poniższego/krótkiego. Tekstu… Choć nie ma on nic wspólnego z samą Książką, to stanowi ogólny wstęp do poruszanej przez nią. Tematyki.

 

 

Diabeł – bóg religii/ziemi

Zasługi

vs

Bóg Łaski

nieba

 

 

Chrześcijanie

Wierzą w istnienie Diabła.

Ale nie wierzą w jego tytuł: Książę Świata. Słyszysz? Wszechpotężną na ziemi moc/Super Power – ojciec dzieci Ciemności...  Godność, którą dopiero 2000 lat temu/końcu świata objawiła nam ewangelia Światłość Czarne na białym odsłoniła sekret jego imienia – prawda. Duch. – Stąd też w innym miejscu Chrystus zwie Złego - Wielkim Królem/ludzkości. Ażeby w końcu nazwać go, otwórz Jana – Bogiem Świata/ziemi. Masz? Potęgą!oślepiającą ludzkie umysły, by nie uwierzyli. Prawdzie. Albowiem skoro dopiero Chrystus to światłość, to czym była ciemność/świat przed Chrystusem. Stary Testament?

    Kim są te dzieci Diabła? Kłamstwo Wielka to tajemnica, wszak kimże są dzieci Boga/prawdy dobrze wszyscy wiemy. My!każdy z nas/świata, co św. Księgę czyta/świątyni chodzi, dobre czyny czyni, złe odrzuca/zmywa i tą drogą/powszechną s i ę. Zbawia. A skoro my wszyscy/świat jesteśmy zbawieni - ludzkość, to kto potępiony. Oni? – Idźmy dalej tym tropem/myślmy.Logicznie… Skoro zwie się Szatana w piśmie Kłamcą/Ludobójcą i Zwodzicielem świata, to widać jest naszym największym. Wrogiem. To jakich metod używa, by nas nabrać/żmijowych taktyk. Uśmiercić?

   Ludzie myślą po ludzku My dobrzy/Bóg nasz najlepszy/ciało i krew – Ojciec Święty. Zły to obcy/Filistyni niewierni, bandyci i prostytutki - diabła dzieci A co z nami, jeśli boskie to wszystko, co ludzkie. Odwrotne? Posłuchaj: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą”. Śmierć jest dla ludzi najwyższą/najgorszą. Karą. „Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w. Piekle”. – Słyszysz? Kto się boi Diabła? Kto w o ogóle w niego. Wierzy!?. Biblia jest bowiem labiryntem/martwym. Morzem Ciemnym. Jeśli nie masz przewodnika/światłości, to lepiej byś w ogóle nie wchodził/się. Narodził. 

   Słowem, czemu nikt nie myśli? Docieka... Imiennie próbuje poznać. Gdzie/kim on konkretnie jest, by równie praktycznie się przed tą złą/podstępną a potępieńczą, co trzyma nas w garści Wszech-Mocą bronić?  Ś w i a t.   – Świat w Diabła/władcę świata, Potępiciela i Przeciwnika swego nie. Wierzy!„Tam gdzie Prawo/Religia, tam grzech” Piekło… Jakże w tym świetle mówić o religii/zbawieniu - świata. Powszechnym? Wolnej woli ciemnego od urodzenia wyboru. Światłości? Odrzuceniu przez świat/ślepy potępienia. Ciemności? Przyjęciu dobrej. Nowiny

Przed światem

Ukrytego…

Albowiem jeśli nie rozumiecie ziemskiego

To jak chcecie pojąć

Niebieskiego?

 

Królestwo Nieba

Skarbem Boga, który ktoś

Ukrył w

Ziemi

 

Wchodźcie

przez ciasne drzwi!

Ciasne są drzwi i wąska droga, która prowadzi do żywota

I niewielu jest takich, którzy ją

Znajdują

 

Słyszysz?

Niewielu! Chrześcijaństwo jest najliczniejszą religią na świecie. Drąż… Jest wszystkim/fakt, tylko nie tym jednym. Z pewnością – ciasnymi drzwiami.  Kościół!światowy/powszechny. Anty. Wszak przez minione 2000 lat chrześcijaństwo było wszystkim – braterskimi zbrodniami/powszechnymi wojnami, krwawymi zemstami, wynaturzeniami/grabiestwem, chciwością mamony, obżarstwem/rozpustą – prócz tego jednego. Kazania na Górze/najważniejszego. Chrystusowego. - Chrześcijaństwo świat zbawia, podczas gdy Chrystus świat. Potępia… Szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią. Wchodzą. Jak bowiem chrześcijaństwo jest światowe/Szatan bogiem świata, tak Chrystus jest anty-światowy. Odwrotnie.

    Dlaczego? Dlaczego chrześcijaństwo nie ma nie wspólnego z. Chrystusem?..  Dlaczego wszystko niż pisze nam Ewangelia jest w nim inne/Bogu. Przeciwne? – Słowem, jak zrozumieć to ziemskie, co jest skarbem/kluczem ku zrozumieniu tego, co boskie/realne. Niebieskie? Jeśli się nie ujrzy ciemności, to nigdy usłyszy. Światłości Albowiem skoro Diabeł jest Bogiem świata, to jest Jedynym/bogiem wszystkich religii. Świata. 

 

Otwórz Nowy Testament

Raz dla Pawła Prawo jest święte, a drugi raz źródłem grzechu. Przeklęte… Raz pisze się, że Pismo jest przez Boga natchnione/zbawienie!, a zaraz po tym, że tam gdzie Pismo/Litera, tam śmierć. Potępienie. – Mało tego. Apostoł Paweł jawnie przeczy Jakubowi. Apostołowi… Jak pierwszy twierdzi, że tylko wiara, tak drugi, przeciwnie. Uczynki. Nic w św. Piśmie nie jest święte. Jasne. Dobra rada. Dobrze się wczytaj w tekst Słowa Boga  a okaże się, że cały tekst Dobrej Nowiny jest jedną wielką zagadką. Ciemnością!niejasnością. „Wszystko im mówił w przypowieściach”. Złożoną/utkaną z sprzeczności. Tajemnicą

Jak ją. Rozwiązać?  

 

„Albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swej. Winnicy… Ugodziwszy się z robotnikami na jednego denara dziennie, wysłał ich do swojej. Winnicy”.  – ‘Królestwo Niebieskie’/Chrystusowe jest tu szalenie ważne, gdyż cała przypowieść/ukryta w niej tajemnica obraca się wokół jego zaprzeczenia/odwrotności – królestwa ziemskiego. Masowego.

      „A wyszedłszy około jedenastej znalazł jeszcze innych stojących i mówił do nich: Dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie? Oni na to: Nikt nas nie. Najął… Mówi do nich: Idźcie i wy do. Winnicy.

       A  gdy nastał wieczór, mówi pan winnicy do rządcy swego: Zwołaj robotników i daj im zapłatę, a zacznij od ostatnich aż do. Pierwszych”… Znamy/wszyscy finał tej historii. Ponieważ pan dał tym pierwszym, co harowali cały dzień tyle samo, co ostatnim/za nic, to ci pierwsi „szemrali przeciwko gospodarzowi”. Pamiętasz? „Ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, cośmy znosili ciężar dnia  i. Upał”. – Co odpowiedział pan. Buntownikom?.. „Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Albo czy oko twoje jest zawistne(wobec wybranych/Pana), dlatego iż ja jestem. Dobry?”

     Nie ulega wątpliwości, że Chrystus przeciwstawia tu sobie ludzi zasługi i. Łaski… Kim są ci pierwsi? To Żydzi/chrześcijanie, ludzie wszystkich religii świata, którzy domagają się od Boga zbawienia w imię elementarnej sprawiedliwości: coś za coś/ludzkości. W nagrodę za swe pobożne uczynki, mordercze medytacje/obowiązki chrześcijańskie, tytułem zapłaty za ciężką. Pracę. Są to ludzie Prawa, Starego Testamentu/ziemi, którzy boga ziemi – Jahwe,  mają za Boga Prawdziwego. Nieba. – Powtórzmy. Chrystus  w przypowieści O pracownikach winnicy  przeciwstawia sobie ludzi zasługi i. Łaski… „Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi. Ostatnimi”.

 

   Otwórz Stare Przymierze. Ten bóg ziemi/Jahwe objawia się Mojżeszowi/Izraelowi, i prowadzi go z ziemi niewoli/Egiptu nie do nieba, lecz przeciwnie. Ziemi… Widzisz różnicę? Królestwa!ziemskiego/odwrotnego: ziemi. Obiecanej. „Boże ojca mego, Abrahama i Boże ojca mego Izaaka, Panie, który do mnie powiedziałeś: Wróć do ziemi swojej i do ojczyzny swojej, a będę ci czynił. Dobrze”  Albowiem jak cały Stary Testament jest o człowieku/ciele,  Ziemi/zbawieniu w tym świecie/materii, tak Nowy o niebie/duchu. Anty.

   Otwórz Nowy Testament/ewangelię Jana rozdział. Ósmy… Tu właśnie walczą te dwa przeciwieństwa. Ciemność i światłość/ziemia z niebem. Chrystus/syn Boga Łaski z dziećmi boga Sprawiedliwej Zapłaty/religii - drogą samo-zbawienia się człowieka przez Prawo. Żydami.

 - „Dlaczego mowy mojej nie rozumiecie? Dlaczego nie potraficie słuchać słowa. Mojego?”

I teraz słuchaj bardzo. Uważnie

Jak Chrystus sam sobie na to. Pytanie

Odpowiada

Ojcem waszym jest Diabeł

więc chcecie postępować

według pożądliwości

ojca waszego

 

Doszło?

Są to najważniejsze słowa w ewangelii/historii Europy i świata, co wszystko tłumacząc/świat, całkowicie ludzką religię do góry nogami. Wywracają… Odpowiedz szczerze. Czyż chrześcijanie nie są panami Ziemi, chrześcijaństwo nie jest dziś Królestwem Ziemskim? Bogaczem? Religią!świata, co kultem boga świata/wojny już cały świat uczyniło sobie ziemią. Obiecaną?

   Mamy więc dwóch Bogów/Ojców: Mojżesza/Żydów  i Chrystusa; ziemi/Jerozolimy i odwrotnie. Nieba…  Św. Pismo/Biblia objawia nam nie Boga, lecz. Diabła Stąd czytaj dobrze Stary Testament, poznaj owoc po drzewie: kim jesteś. Syn – ojca/boga ziemi. Fałszu.   -  Tam nie ma żadnego. Nieba!... Od początku/Adama i Ewy przez Mojżesza i Salomona po Proroków/koniec świata jest tam tylko jedno – raj na dole/przeciwne – piekło/ziemia. Obiecana Koło Albowiem skoro Żydzi mają Diabła za ojca, to kogo mają za Boga. Chrześcijanie?

 

Wszyscy znamy przypowieść O synu marnotrawnym(lost son)/grzeszniku z możliwych. Najgorszym… Tym, co uczynił wszelkie zło. W świetle Prawa wszystko, co najgrzeszniejsze. Mało tego: wszystko uczynił, co ludzkość/religia wymyśliła  ku swemu potępieniu, a jednak został przez Boga zbawiony. Odwrotnie. - Nie wszyscy wiemy, że jej logicznym ciągiem, potwierdzeniem/pieczęcią jest przypowieść O dobrym. Pasterzu(lost sheep)

    „A zbliżali się do niego  wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go. Słuchać… Faryzeusza zaś i uczeni w Piśmie s z e m r a l i, mówiąc: Ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi” Prawo Boga!łamie. „Powiedział więc im takie. Podobieństwo… Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu i nie idzie za zagubioną, aż ją. Odnajdzie? A odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich: Weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zagubioną. Owcę”.Usłyszałeś Chrystusa/wyłapałeś. Ironię?... Nikt!nich nie pozostawiłby 99 owiec na ziemi,  pustyni/zatratę, by cieszyć się tylko z jednej. Wybranej. Dlatego „powiadam wam: Większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania”. Dlaczego? Ponieważ znajdują je nie łasce/Bogu, lecz w samych sobie/swej religii. Własnym dobru/sprawiedliwości – Nie kradnij!zabijaj/Dekalogu. Prawie.

   Masz tu wspaniały przykład jak religijność/ludzkość wywraca/stawia na głowie. Boskie… Religijna bowiem/chrześcijańska wykładnia tych  przypowieści jest dokładnie. Przeciwna. - Oto skoro syn marnotrawny będzie zbawiony/Chrystus będzie szukał nawet tych, co się zagubią w wierze w niego/złych robotników, to cóż dopiero my - wierzący/99 owiec.

Chrześcijanie.

Skończył się czas chrześcijaństwa

Wiary powszechnej/ludzkości

Własnego daru Bogu

Człowieka

 

Szczytem

Absurdu chrześcijaństwa/sprawiedliwej zapłaty był  oczywiście wiek. XVI...   Wtedy to już nawet nie za dobre uczynki można było się zbawić/odkupić, ale. Pieniądze. - Kojarzysz? Przeklętą przez Chrystusa. Mamonę… Zaprzańskie!srebrniki, za które jak Judasz przybił Mistrza do krzyża/krucyfiksu, tak wzorem Salomona w imię Chrystusa/nieba wystawiono bogu świata największą/droższą/wspanialszą świątynię świata - św. Piotra.

   Protest/zgorszenie Lutra był więc jak najbardziej na. Miejscu… Rzecz w tym, że protestantyzm/sole fides to dalej chrześcijaństwo. Kościół Piotra/anty-łaski, gdzie tylko zasługę swych dobrych uczynków zastąpiono powszechną zasługą swej. Wiary. – Bóg Ziemi. Spełniajcie Prawo/ziemi a żyć będziecie na. Ziemi… Rozumiesz? Jak Stare Przymierze z Diabłem/Panem świata daje zbawienie w tym świecie(dobra praca/bogactwo, 120 lat życia/sława, volkswagen/willa z ogródkiem)Super-Power, tak Nowy zbawienie od świata. Krzyżem!zbawienie od życia. Śmierci. „Dla człowieka to niemożliwe, lecz dla Boga wszystko jest. Możliwe”. Albowiem prawdziwa wiara w Boga nie jest wiarą człowieka/kto chce. Przeciwnie: jest rzadkim darem – łaską. Boga.

    Rozumiał to Kalwin/sole. Gratia On jedyny uznał, iż jedyne zbawienie może być tylko nie przez wolę/czyn człowieka, lecz Boga. Predestynację. - Tylko czym się różnił Kalwin od Papieża/kościoła. Stosów?.. Słowem, czym się różni wiara człowieka/całej ludzkości w Boga od łaski Boga wiary w. Diabła?

 

Znajdź przypowieść o zagubionej. Drachmie..  Masz? Coś się na początku zgubiło, a na końcu. Znalazło. - Samo się nie. Znalazło! -   Słyszysz?.. Tu nie ma zbawienia powszechnego/kto chce, wszak znaleźć można dokładnie - co do jednego! - wyłącznie to, co się wpierw. Podziało.                                   

    Chrześcijaństwo/religia zakłada rodzaj współpracy pomiędzy szukającym człowiekiem, a chcącym się odnaleźć/miłującym. Bogiem… Tyle się teraz mówi/pisze o poszukiwaniu prawdy, ludziach szukających Boga. Miłości.    Szukane jest. Przedmiotem… Doszło? Rzecz w tym, że zgubione jest całkowicie ciemne. Bierne. Jak nic od wybranego/martwego, tak wszystko zależy tu od światła. Szukającego. Podobnie jak głupia owca się zgubiła sama/syn marnotrawny uczynił wszystko ku swemu potępieniu, tak w procesie znajdywania/zbawiania nie ma pomiędzy drachmą a Bogiem na równej płaszczyźnie. Współdziałania. Mało tego, podobnie jak było z nawróceniem Pawła, boża łaska działa najczęściej wbrew woli. Ułaskawionego.

    Jednym słowem, to, co się zgubiło nie może się znaleźć. Samo…  Może być najwyżej przez Najwyższego/tego, co sam zgubił. O d n a l e z i o n e. Niebo a ziemia!wszak jak bóg Starego Testamentu/Żydów, muzułmanów i chrześcijan jest bogiem nienawiści wrogów/w imię ziemi religijnej wojny, tak Bóg Nowego – daru. Miłości. – „Kto mieczem wojuje, ten od miecza. Ginie”… Albowiem Bóg Prawdziwy nie jest Bogiem od Gott mit uns/Akbar czy God bless America. W przeciwieństwie do Jahwe/boga ziemi nie jest Bogiem wybranych narodów. Anglikańskiej Anglii, hinduskich Indii, protestanckiej Północy ani katolickiej Irlandii. Nie jest Bogiem świętej Rosji,  an bloc chrztów całych państw/ojca na syna cywilizacji. Bogiem nawracania całych kultur/ziemi czy pod groźbą poderżnięcia gardeł. Armii

 

„Słuchajcie!

Oto wyszedł siewca, aby. Siać… A gdy siał, padło jedno i przyleciało ptactwo, i zjadło je. Inne zaś padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i szybko wzeszło, gdyż gleba nie była głęboka. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wyrosły i  zagłuszyły je, i owocu nie. Wydało”. – Słyszysz? Gdzie tu masz chrześcijaństwo/powszechne – szeroką. Drogę?.. Gdzie tu masz przypowieść o genetycznie modyfikowanych nasionach, z których wszystkie zasiane/urodzone, wszystkie/co do jednego dają. Owoc? „A inne padło na ziemię dobrą, wzeszło, wyrosło i wydało owoc trzydziestokrotny i sześćdziesięciokrotny, i stukrotny”. Jedno! Kto ma uszy, ten usłyszy, kto ma wiedzę, ten. Pozna

   Niestety uczniowie, a cóż dopiero tłum, który się go słuchał niczego z tej przypowieści/Chrystusa nie zrozumiał. Usłyszał… Ktoś powie: po diabła uczyć kogoś, wiedząc z góry, że niczego nie. Zrozumie? Właśnie: po diabła były te walące za Chrystusem tłumy, po kiego czorta było Chrystusowi. Chrześcijaństwo? - „Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże więc zrozumiecie inne. Podobieństwa?.. Siewca rozsiewa słowo. Tymi na drodze, gdzie jest rozsiane słowo, są ci, do których, gdy je usłyszeli, zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo zasiane w nich”. Jahwe!Stary Testament.

    Gdzie tu wolna. Wola?... Podobnie jak cała przypowieść jest ważna, gdyż bez rozwiązania jej tajemnicy nie sposób pojąć reszty, tak to pierwsze wyjaśnienie niewiary/odrzucenia Boga wyjaśnia całą resztę. P o d o b n  e.  - Jak to bowiem możliwe, by Szatan wiedział, że ci wszyscy chcą uwierzyć/całym swym sercem -  prawdy. Zbawienia?..  Mało tego: miał jeszcze moc, by im to odebrać. Potępić? Bo nie dość, że udaje Boga, to jest ich naturalnym ojcem/ruach. Bogiem. Podobnie bowiem jak z 99 owcami – w przypadku chrześcijaństwa - nie mówi się tutaj o tych, co odrzucają Chrystusa, ale tych, co idą z nim. Kochają. Rzecz w tym, że chcą go sami/wierzą ludzką wiarą z własnej, nie boskiej woli, gdyż pierwsi weń uwierzyli, go pokochali. Przeciwnie.  Idą za Chrystusem/fakt, Panie, Panie! wołają, ale są głusi na jego. Naukę. - Kto im odbiera wolę/siły, wytrwałość/słuch. Rozum?.. Otwórz Mojżesza. Wszechmocna/wiedząca na ziemi potęga/duchowa, co będąc bogiem świata/ojcem ludzkości, rządzi ludzkimi umysłami. Duszami. „Owymi zaś, którzy są zasiani na ziemi dobrej (św.ducha), są ci, którzy (A)słuchają słowa, (B)przyjmują je i (C)wydają. Owoc”. Stąd trzy oskarżenia Chrystusa znajdziemy w ewangelii pod adresem. Chrześcijaństwa:

1.      Nie wypełnianie woli Boga Łaski/Kazania na Górze

Naśladowania Chrystusa

2.      Stanie się jego. Przeciwieństwem

3.      Powszechność/światowość

Albowiem

Jeśli nie poznasz/zrozumiesz kim jest Szatan, to nigdy nie poznasz/usłyszysz kim jest. Bóg.

 

A zatem cała reszta ewangelicznych nauk potwierdza imię/naturę Diabła. Książę Ciemności/Ojciec ludzkości – K ł a m s t w a/bóg. Świata… Mało tego. Otwórz św. Księgę: jego potęga jest tak totalna/odbierająca rozum - niewyobrażalna, że ludzkość ma go za. Boga! Otwórz Psalmy: Chwalcie Jahwe bo dobry, bo na wieki jego łaskawość. Diabła!

   Jakim cudem? Jaka jest więc ta taktyka Szatana w potępianiu świata/w czym tkwi jego. Moc?.. W masowości. Religii, w zwodzeniu świata/światowości. Znajdź w Prawie/Starym Testamencie - wolnej woli nie Boga, lecz człowieka. Wszystko zależy od. Nas! W daniu ludzkości/dzieciom Sprawiedliwości - Prawa/zasługi. Prac!syzyfowych/religijnych zbawiania się od wszelkiego złego,  co nie dość, że nas – świadomością zła  ugrzesznia, pychę samo-odkupienia się nadyma, to jeszcze odrzuca jedyne prawo zabawienia Boga Prawdziwego. Łaskę.

 

Albowiem skoro świat jest w mocy Starego Testamentu. Kłamcy!świata, potępieniem powszechna Religia/Kłamstwo, to tylko może wyzwolić nas. Prawda.

 

   Czy da się oskarżyć kogoś bez. Prawa?.. Otwórz Stary Testament. Zły/ludzkiej zasługi jest bogiem wszystkich religii/ziemi. Z w o d z i c i e l e m ludzkości/nie walczy, lecz podszywa się pod Boga. „Tylko Ja jestem. Bogiem!”. – Podobnie jak tam gdzie Prawo, tam przestępstwo, tak tam gdzie Religia, tam. Grzech… Oskarżenie!Potępienie. Dlatego nie należy się bać głosicieli Szatana, lecz przeciwnie/religii. Boga. „Pierwszych znienawidziłem, ostatnich. Pokochałem”. Dlatego powszechna chciwość mamony jest tak zła, gdyż jest zaprzeczeniem daru. Boga. Czerpie bogactwo/rozwój  z ducha ludzkiej pracy/handlu - sprawiedliwej zapłaty. Nienawiści. „Czemu jesteście źli na. Mnie?”

    Bóg Prawdziwy nie jest. Bankierem… Wielkim Kasjerem, który na końcu wypłaci wszystkim zyski w zależności od tego, ile kto wpakował/inwestował w jego interes/trust. Wiarę. Jednym trzydziestokrotnie, innym sześćdziesięciokrotnie, a jeszcze innym/najbardziej pracowitym, co całe życie harowali, wszystko mu dali/zaryzykowali. Stukrotnie. – Otwórz Stary Testament, powszechną matki ludzkości/ziemi. Religię... „I będą płakać i lamentować nad nią królowie ziemi, którzy nierządu się z nią dopuścili i żyli w. Przepychu”. Albowiem jak Dekalog/Diabła czyni cię winnym/oskarża i potępia, tak religia sprawiedliwej zapłaty/kult Diabla jest Wielkim Oszustwem/Piramidą, którym jego dzieci żyją po dziś dzień jak Żydzi od początku. Świat. Ziemią!Obiecaną. „Biada, biada, wielka stolico, Babilonie, stolico potężna,  bo w jednej godzinie sąd na ciebie. Przyjdzie” (Ap. 18, 9 – 24)

    Na tym właśnie polega tajemnica Boga. Ukrytego… Że nie da się go do ludzkich żądz. Wykorzystać. Znaleźć religią, nazwać umysłem/kochać ludzkim sercem ani przywołać aktem wolnej. Woli. – Powtórzmy. Odnaleźć nie może się coś samo z siebie/chce, ale tylko to, co się. Zgubiło… Zostało!zgubione na. Początku. Stąd – metanoia/słyszałeś? Albowiem spontanicznie/sami z siebie jesteśmy tylko oko za oko/ząb za ząb. Sprawiedliwi. Naturalnie jak rozumem poznajemy/wiarą wierzymy, tak całym sercem kochamy jak Żydzi -  tylko  swego boga-plemiennego. Niszczyciela wrogów/ojca Prawa Odpłaty. Diabła 

Źli – Złego. Podobne

Odwrotne.

 

A tego wszystkiego sobie, Boże broń, nie wymyśliliśmy/palca. Wyssaliśmy… List do. Rzymian: „Tam gdzie Prawo/Religia, tam grzech”. Śmierć . Stąd logicznie: „Gdzie nie ma Prawa/zasługi, tam nie ma grzechu”. Potępienia. A czyż reszta nauk Pawła o Hagar i Sarze/Ezawie i Jakubie nie potwierdza prymatu daru Pana nad ludzką pracą/religijnością, by się przed Bogiem nie chlubić własną. Pobożnością? - „Albowiem to jest słowo obietnicy: Przyjdę o tym samym czasie, a Sara będzie miała syna. Ale nie tylko ona – bo i także Rebeka, która poczęła bliźniaki z jednego zbliżenia z ojcem naszym. Izaakiem”… I teraz słuchaj uważnie. Tu wszak jest czarno na białym/kawa na ławę wyłożona cała idea boskiego zbawienia na zasadzie p r e d e s t y n a c j i/dzieci Diabła i Boga. Tzn. z góry jednych wszczepienia/przygarnięcia, a drugich bez litości. Odcięcia. „Bo gdy one jeszcze się nie narodziły ani nic dobrego ni złego uczyniły(zgrzeszyły/karman)   – aby niewzruszone zostało postanowienie Boże powzięte na zasadzie wolnego wyboru, zależne nie od uczynków(religii), ale od woli Powołującego – powiedziano jej: starszy będzie służył młodszemu. Jak jest napisane: Jakuba umiłowałem, a Ezawa miałem w nienawiści”(Rz 9,9) – Pamiętasz drugie. Przykazanie? Nie czynimy zła/wolni. Źli się z ojca/Zła jak Żydzi wbrew swej woli. Rodzimy… Jak bowiem wytłumaczyć, że chrześcijanie przez 2000 te słowa czytali/Apostoła słuchali, wszelako nic do nich nie doszło/zrozumieli, jeśli nie mocą, co im odebrał słuch. Demona? „A zatem komu chce wyświadcza łaskę, a kogo chce czyni. Zatwardziałym”.

 

Ludzkość ma ok. 200 tysięcy lat. Tyleż samo ma ludzki rozum/kult Boga. Religia… Ala prawda jest taka, że wbrew objawieniom wszystkich św. Ksiąg świata, jak człowiek  nigdy nie poznał, tak ludzkość po dziś dzień nie zna. Boga.  „Nie ma sprawiedliwego/szukającego Boga, ani jednego”. Uwierz!Nikt nie zna Boga Prawdziwego/Łaski. Nieznanego

Ukrytego

 

Po co więc był Bogu Szatan. Prawo? Arab. Szaria, ang. Law, rz. Lex, ros. Zakon/hind. Dharma? Po diabła Bogu zła Ziemia/ziemianie, ów bunt prawych/zło na początku, by tak wszystko skończyło się zgodnie z jego zamiarem – dobrem. Końcu?.. Odpowiedź mamy na. Piśmie: „Ażeby grzech poprzez Prawo się jeszcze bardziej. Wzmógł”(Gal) - Słyszysz, fałsz.Skandal?.. Jak można mieć coś przeciwko. Dekalogowi! Na miłość boską, jak Bóg może chcieć nie zbawienia/oczyszczenia, lecz nas jeszcze bardziej potępienia. Ubłocenia? Jak to samo Prawo może być raz  dobre/święte, a raz. Przeklęte? Jeszcze gorzej: po co Bogu Nieba, bóg Ziemi/Jahwe, słowem, po, co to całe zwodzenie, dlaczego zło/do czego  był mu nieodzowny. Szatan?

    To wszystko jest na chłopski/ludzki-religijny rozum. Absurd… Czysty!absurd/fakt, wszak który w świetle logiki łaski ma swój głęboki. Cel. Posłuchaj: Religia, kult Diabła/„Grzech jeszcze bardziej się wzmógł, by tym bardziej zajaśniał nam Bóg”Łaska. Doszło? W ciemności!światło. Ażeby poprzez nasze jeszcze większe ugrzesznienie/zaślepienie, wojną/złem zniewolenie, wiarą w Złego wręcz świata upodlenie/ześwinienie, tak woli naszej i mocy przekreślenie, tym oczywistsza okazała się wolność Pana/wybór Boga

Wszechmocnego

Dar

A skoro

Bóg Starego Testamentu/religii i świata jest Diabłem, Dekalog jego – zwodzeniem/pułapką, wiara w niego potępieniem/chrześcijaństwo, to co jest naszym. Zbawieniem?.. Otwórz Stary Testament. Jeśli nie poznasz królestwa ziemskiego/kim jesteś, to nigdy nie poznasz niebieskiego/nowotestamentowego, zrozumiesz. Odwrotnego. Albowiem bardzo precyzyjną a jednocześnie oczywistą odpowiedź na to dręczące w świetle potęgi diabelskiej na ziemi pytanie daje nam Jan

Posłuchaj:

A to jest zbawienie:

poznać Boga

Prawdziwego

!

Nieba

 

Na koniec

Powtórzmy: skoro Bóg jest ABSOLUTEM, to nie ma innego zbawienia jak przez predestynację/góry zbawionych jak potępionych za. Nic… Po to była religia/Wieki Ciemności - chrześcijaństwo. To całe zbydlęcenie człowieka czcią drewna/krucyfiksu, powszechny satanizm. Bałwochwalstwo. - Właśnie dlatego od początku świata Bóg  kazał wierzyć ludziom -  z ludzkiej wiary/woli - w Diabła/Śmierć, by dopiero dziś mocą jego woli uwierzono w. Niego

Boga Jedynego/twarzą w. Twarz

Żywego

 

*

Słyszysz?

Czyż to nie wspaniałe?

Możesz jako jeden z pierwszych w świecie

brać udział nie tylko w demistyfikacji religii/zasługi

największego oszustwa świata

ale ruchu objawienia

Boga

Prawdziwego

Łaski

 

*

Obecnie

Wszyscy podzieleni/nienawidzący się chrześcijanie zgadzają się, że zabawienie jest. Łaską… Wszelako tę łaskę Boga  rozumieją bardzo szczególnie. Opacznie. - Bóg daje łaskę zbawienia wszystkim/kto. Chce… Ale wolni ludzie mogą ją odrzucić lub przyjąć/darem Boga. Wzgardzić.

   Słyszysz? Kto komu tu robi. Łaskę?... Zacznijmy więc od początku/definicji. Łaski. Wszystkie da się zaszeregować w trzech grupach:

 

  1. Wspaniałomyślność. Pana
  2. Wyróżnienie kogoś/faworyzowanie
  3. „Przychylność w uczuciach i czynach okazywana
    przez wyższego niższemu z własnego popędu”.

Woli

 

Nie wyście pokochali Boga,

Lecz Bóg was. Odwrotnie… Stąd właśnie w tym/powszechnym wszystkim nam dobrze znanym słownikowym sensie należy rozumieć ewangeliczną łaskę Boga.Dar.  -  Myśl. Czy darem może być coś, co darujący/wszechwiedzący wie z góry, że otrzymujący go. Odrzucą?.. Nie mieć żadnej. Wartości!? Czy raczej przeciwnie, jest to coś, czego każdy całym sobą/duszą pragnie, ale otrzymać go mogą tylko wyróżnieni/nieliczni. Faworyzowani?

  Ze wszystkich ludzkich sytuacji najlepiej sens łaski Boga oddaje prawo łaski. Króla… Oto w głębokich lochach cierpią męki więźniowie na śmierć. Skazani. Nie ma tu żadnych sądowych pomyłek/niewinnych; wina ich wszystkich jest udowodniona/oczywista w świetle panującego. Prawa.   

    I oto raz na sto lat Król schodzi do lochów, by okazać swój akt miłosierdzia. Łaski… Przechodzi od celi do celi wskazując pośród czekającego na kolanach/błagalnego tłumu na jednostki/zbawcze słowa. „Ty jesteś. Wolny”.  - Czy wyobrażasz sobie tę absurdalną sytuację, że ktoś z ułaskawionych odpowiada Królowi, że nie chce jego. Daru?.. Chce nadal/wiecznie gnić w lochu. Zarżnięty jak pies zdechnąć tu z własnej wolnej. Woli?

 

   Co robi reszta. Odrzuceni?.. Jest wściekła. Czemu nie my!Oni? - Co im wtedy odpowiada Król?.. Otwórz Nowy. Testament: „Przyjaciele, idźcie swoją drogą; czemu nienawidzicie mnie za to, że jestem łaską. Miłością?” 

   Kim są ci. Protestujący?..  Są to ludzie religijni/dobrzy. Powszechni. A wściekłość ich  na Boga - „Nie znam was/idźcie precz” -  jest tym większa, że miast nich/bogobojnych i praworządnych wybrał Bóg wielu pospolitych bandytów. Niewiernych.  - Albowiem w sytuacji łaski/daru Boga nie ma nic takiego, że wolny człowiek może Bogu odmówić. Przeciwnie, trzeba wpierw go oślepić/odebrać mu. Rozum.

   Dar dla wszystkich nie jest darem. Jest filantropią/skierowaną na potrzeby wszystkich potrzebujących/anonimowych dobroczynnością. Ludzkością… Dar/prawdziwy jest imienny. „Owce głos mój znają”. Skierowaną pod konkretny adres. Miłością. - Dar dla wszystkich jest anty-darem/łaską, ponieważ przyjęcie go bądź odrzucenie zależy od obdarowanych, wyższe - niższego. Odwrotnie… Wschód. „Bogowie rządzą światem. Bogami ofiary, a ofiarami. Człowiek”. Albowiem łaska dla wszystkich jest łaską dla. Nikogo.

 

Albowiem skoro Pismo, Biblia/ewangelia, jest sprzeczne -  a jest sprzeczne! – to nie może być. Święte. Nie może być Słowem Boga! Nie może być nam nauką/światłem, żadnym wierzącym w Boga/podążającym za Chrystusem. Autorytetem.

 

Głosimy

I.                   Zbawienie nie przez religię/chrześcijaństwo - uczynki wiary czy dobro/pobożność człowieka, ale wybór Boga. Łaskę

II.                Wyższość św. Ducha nad św. Pismem. Biblia/tzw. Słowo Boga bez klucza/ducha Boga nie ma żadnej wartości. Tak powstało chrześcijaństwo. Przeciwne! Albowiem „Pismo zabija, duch. Ożywia”

III.             Anty - Światowość. Chrześcijaństwo nie wypełniło nauki, ale sprzeniewierzyło/zdradziło Chrystusa.  Dobra Nowina każe zwyciężyć świat/boga świata - Diabła, podczas gdy chrześcijaństwo/Anty-Chrystus uwierzywszy w boga świata/Jahwe podbiło cały. Świat.

 

Powtórzmy

Jak to rozwiązać?.. Jak rozwiązać największy nonsens chrześcijaństwa: Jednego Boga/Ziemi, jego Mesjasza/Chrystusa i św. Pisma?

 

Albowiem jak dotąd w imię Boga była głoszona światu religia. Szeroka droga zbawienia każdego – islam, hinduizm, buddyzm, chrześcijaństwo/Prawa, co sam zasiejesz, sam zbierzesz/ofiary człowieka i sprawiedliwej zapłaty, tak odtąd będzie głoszona ludziom wąska droga dobrej nowiny Chrystusa. Ukrzyżowanego

Ofiary Boga

Łaski.

Amen.